S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

Our Company

About S&P

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

    กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอส แอนด์ พี” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 โดยเริ่มต้นจากการเป็นร้านขาย ไอศกรีม อาหาร และของว่างในซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) ซึ่งได้รับความนิยมและการตอบรับจากลูกค้าจำนวนมาก จึงมีแนวคิดในการขยาย ประเภทธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วยการทำธุรกิจร้านเบเกอรี่ และประสบความสำเร็จจากการเป็นผู้นำในการผลิตเค้กแต่งหน้าตามสั่งและเค้กลายการ์ตูนรายแรก ในประเทศไทย รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของร้านได้รับความนิยมแพร่หลายในกลุ่มลูกค้า ส่งผลให้มี การขยายสาขาอย่างรวดเร็วในแหล่งทำเลที่สำคัญทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยในปี 2523 เอส แอนด์ พี ได้เปิดตัวสาขาสยามสแควร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆ ที่นำกลยุทธ์ด้านการตลาดร้านอาหารมาใช้ อาทิ ระบบหน้าม้า และสื่อโฆษณาทางวิทยุ นอกจากนี้ เอส แอนด์ พี ยังเป็นผู้นำ เทรนด์ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าอีกด้วย สำหรับในต่างจังหวัดนั้น จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นจังหวัดแรกที่ เอส แอนด์ พี มีการขยายสาขาออกไป

  

    บริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจอาหารสำเร็จรูป รวมทั้งอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ภายใต้แบรนด์ “Quick Meal” และ “Premo” เพื่อตอบสนองต่อ ทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค บริษัทได้ลงทุน ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจ อาหารสำเร็จรูป อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าของบริษัทได้รับ การยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มขึ้น โดยเน้นจุดแข็งในด้านคุณภาพ รสชาติ และความหลากหลายของเมนู และเพื่อให้การทำธุรกิจครบวงจรเพิ่มขึ้น กลุ่มเอส แอนด์ พี ได้มีการขยายฐานการให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ภายใต้แบรนด์ “Caterman” บริการ จัดส่งอาหารถึงบ้านและบริการอาหารปิ่นโต (Delivery 1344) นอกจากนี้ เพื่อให้การบริการของบริษัทครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดย เฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น บริษัทก็ได้นำร้าน Maisen ซึ่งเป็นร้านหมูทอดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงโตเกียวมาเปิดบริการนอกประเทศญี่ปุ่นเป็น ครั้งแรกในปี 2555 และในปี 2556 ได้นำร้านอาหารญี่ปุ่นแนวไคเซกิที่มีชื่อเสียงมากของญี่ปุ่น คือร้าน Umenohana มาเปิดให้บริการครั้งแรกนอก ประเทศญี่ปุ่น


Learning Center

ศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน): สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างผลิตผลมดงานคุณภาพ

ศูนย์การเรียนฯ ก่อตั้งขึ้นบนแนวคิดพื้นฐานที่ว่า "คนทุกคนควรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ" การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาของศูนย์การเรียนฯ เริ่มพัฒนาไปทีละก้าวอย่างมั่นคง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพนักงานในเครือ และผลิตบุคลากรที่ต้องการทำงานในสายธุรกิจอาหารและบริการ ซึ่งผลจากการที่พนักงานได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาความสามารถอย่างเท่าเทียมกันนี้ มีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานและเพิ่มผลผลิตและรายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

CSR

ศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน):  ได้ดำเนินการทำกิจกรรม  CSR (Cororate Soial Responsibility) อย่างจริงจังตั้งแต่เรื่องการศึกษาของนักเรียนด้อยโอกาส โดยการรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เข้าเรียนระดับ ปวช.สาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการที่ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี ในระบบทวิภาคี เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนปฏิบัติงานจริงและมีรายได้ระหว่างเรียนไปด้วย

และการทำโครงการ Kitchen เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีให้แก่ชุมชนนั้นๆ เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ารับการพัฒนาจิต ด้วยการฝึกปฏิบัติธรรมร่วมกับพนักงานขององค์กร ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานของเราได้มีการปรับปรุงระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆให้ทันสมัยเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอยู่เสมอเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่าน

Career

องค์กรของเราเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีพนักงานประจำและชั่วคราว มากกว่า 6,000 อัตรา ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มีการพัฒนาและก้าวเดินไปอย่างมั่นคง มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทุกปี เราจึงอยากเชิญผู้ที่สนใจ เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันสมัครงานในตำแหน่ง ต่างๆ ที่สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี

Contact us

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปี เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ : +66(0) 2785 4000 โทรสาร: +66(0) 2785 4040
เวลาให้บริการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:30 - 17:30 (สำนักงานใหญ่)