S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

Pink Rose Bag Cake

เค้กกระเป๋าพิงค์โรส


ขนาด 2.5 ปอนด์ 

เนื้อเค้ก 

เลเยอร์ (วานิลลา,ใบเตย)

บัทเทอร์ (วานิลลา,กาแฟ,ชอคโกแลต)

ชิฟฟอน (วานิลลา,กาแฟ)

 

*กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน*

(รับเฉพาะขนาด 2.5 ปอนด์)