S&P
 • ไทย
 • Call Center 1344
Joy Card
มีจอยการ์ด
แล้วได้อะไร?

รับสิทธิ์ส่วนลด 10% สำหรับซื้อสินค้าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ที่ร้าน S&P
/ จุดขาย Bluecup และร้าน Grand Seaside ศรีราชา/บริการ1344 Delivery
(S&P สาขาสนามบินดอนเมือง 1 งดร่วมรายการ)

Joy Birthday

รับสิทธิพิเศษในเดือนเกิด : รับส่วนลด 20% ในเดือนเกิดของสมาชิก
เมื่อซื้อสินค้า หรือรับประทานอาหารในร้าน S&P /บริการ1344 Delivery
ราคาปกติตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป

* เงื่อนไข
 • รับสิทธิ์ได้ในเดือนเกิด 1 ครั้งต่อปี
 • รับสิทธิ์ได้ที่ร้าน S&P ที่ร่วมรายการ ยกเว้น สาขาในสนามบิน 
 • เค้กพวงมาลัย / เค้ก 3 มิติ / เค้กแต่งงาน / เค้กสั่งพิเศษที่ลูกค้านำแบบมาเอง / สินค้าโปรโมชั่น /สินค้าจัดชุด Snack Box, Coffee Break, VIP Meal Box / บริการปิ่นโต / บริการจัดเลี้ยง  งดร่วมรายการ

 

รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ Joy Card Joy Movie ฯลฯ
กรุณาแสดงบัตรสมาชิก กับพนักงานก่อนชำระเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

กรณี บัตรชำรุด/สูญหาย/ถูกขโมย ท่านสามารถสมัครบัตรใหม่โดยชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท  ที่ร้าน S&P ทุกสาขาที่ร่วมรายการ (ยกเว้นสาขาในสนามบินสุวรรณภูมิ/สาขาดอนเมือง/เชียงใหม่ )


กรณีการต่ออายุบัตร/เงื่อนไขการโอนเงินและคะแนน

 • การต่ออายุบัตรมี 2 แบบ  คือ
  • ต่ออายุแบบรับบัตรแข็ง ค่าต่ออายุ 200 บาท
  • ต่ออายุแบบใช้บัตรในS&P Mobile Application ค่าต่ออายุ 100 บาท

             (การต่ออายุบัตรลูกค้าต้องนำบัตรเดิมมาด้วย)

 • สมาชิกสามารถต่ออายุบัตรก่อนวันหมดอายุ 1 เดือน หรือ หลังหมดอายุ ไม่เกิน 1 เดือน ระบบจะโอนเงิน และคะแนนคงเหลือเข้าบัตรใหม่อัตโนมัติ
 • กรณีบัตรหมดอายุเกินกว่า 1 เดือน ระบบจะโอนเฉพาะเงินคงเหลือเข้าบัตรใหม่เท่านั้น  (ไม่โอนคะแนน ) คะแนนจะหมดอายุตามบัตรทันที
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า