S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

News & Activities

โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประจำปี 2561

โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประจำปี 2561

S&P Great Food Good Health2019

S&P Great Food Good Health2019

S&P Summer Camp 2018

S&P Summer Camp 2018

S&P เติมรอยยิ้มให้กัน ปี 11 “ปลูกต้นไม้ลดฝุ่นควันให้” กทม.

S&P เติมรอยยิ้มให้กัน ปี 11 “ปลูกต้นไม้ลดฝุ่นควันให้” กทม.

กิจกรรมเวิร์กชอปทำข้าวแช่ “สำรับจริตไทย”

กิจกรรมเวิร์กชอปทำข้าวแช่ “สำรับจริตไทย”

เอส แอนด์ พี ร่วมกับ Pantip.com จัดเวิร์กชอปแต่งหน้าเค้ก

เอส แอนด์ พี ร่วมกับ Pantip.com จัดเวิร์กชอปแต่งหน้าเค้ก

พิธีมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560

พิธีมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560

Cake A Wish Make A Wish 2018

Cake A Wish Make A Wish 2018

เอส แอนด์ พี ได้รับรางวัล “International Innovation Awards 2017” (IIA 2017)

เอส แอนด์ พี ได้รับรางวัล “International Innovation Awards 2017” (IIA 2017)

ผู้บริหาร และพนักงานร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร

ผู้บริหาร และพนักงานร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร

เอส แอนด์ พี จัดกิจกรรม “ ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ”

เอส แอนด์ พี จัดกิจกรรม “ ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ”

Happy Healthy with S&P

Happy Healthy with S&P

เอส แอนด์ พี สานต่อโครงการ "เติมรอยยิ้มให้กัน ปี 9"

เอส แอนด์ พี สานต่อโครงการ "เติมรอยยิ้มให้กัน ปี 9"

S&P Kitchen for Kids ปี 8

S&P Kitchen for Kids ปี 8

แจ๋วบอกรักแม่ Workshop by S&P ณ ร้าน SNP HEAD QUARTER

แจ๋วบอกรักแม่ Workshop by S&P ณ ร้าน SNP HEAD QUARTER

คุณภัทรา ศิลาอ่อน เข้ารับรางวัลนักการตลาด

คุณภัทรา ศิลาอ่อน เข้ารับรางวัลนักการตลาด

เอส แอนด์ พี จัดอบรมหลักสูตรอาหาร “เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน”

เอส แอนด์ พี จัดอบรมหลักสูตรอาหาร “เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน”

S&P Healthy Workshop

S&P Healthy Workshop

เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี ๒๕๕๙

เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี ๒๕๕๙

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอรี่ อินทรีย์ ก้าวไกล

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอรี่ อินทรีย์ ก้าวไกล

คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2016

คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2016

พิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี

พิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี