S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

เอส แอนด์ พี จัดกิจกรรม “ ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙” เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ณ บ้านไรวา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

พร้อมด้วยสมาชิก S&P Joy Card จำนวน 13 ครอบครัว ได้ฝึกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน สวดมนต์ ฟังธรรม

ฝึกสมาธิ ทำกิจกรรมรู้จักกาย-ใจ กิจกรรมฝึกสติ โดยอาจารย์ตุ้ม-ฉัตรชัย สุจริตกุล

และอาจารย์แน้น-นันทนา อุตมเพทาย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน​์

เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยเอส แอนด์ พี ได้นำดอกไม้จันทน์ไปมอบให้กับวัดพระราม  ๙  พร้อมทั้งนำรายได้จากการจัดกิจกรรมไปบริจาคเพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราชอีกด้วย