S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประจำปี 2561

โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประจำปี 2561
 
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการสอนวิชาชีพผู้ต้องขัง เพื่อเสริมทักษะอาชีพขั้นพื้นฐานให้กับผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ นำไปใช้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  
โดยบริษัทฯ ได้จัดการฝึกอาชีพ ในปี 2561 จำนวน 3 ครั้ง 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรสอนแต่งหน้าเค้ก วันที่ 8 มิถุนายน 2561  ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี
หลักสูตรสอนชงกาแฟ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี 
และหลักสูตรสอนทำอาหารเมนูผัดไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุรี ปทุมธานี