S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

พิธีมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560

คุณประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร คุณเกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. เอส แอนด์ พี ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560 โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบแก่คุณชัยยงค์ ภูเนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน จ.หนองบัวลำภู โดยได้เข้าปรับปรุงโรงครัว โรงอาหาร พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัว อาทิ เตาแก๊ส ซิงค์ล้างจาน โต๊ะรับประทานอาหาร รวมถึงปรับปรุงสนามเด็กเล่นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561