S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี ๒๕๕๙

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานกิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมวันไหว้พระจันทร์ ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ด้วยขนมไหว้พระจันทร์ยักษ์ไส้ทุเรียนหมอนทอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1 เมตร น้ำหนักรวมกว่า 110 กิโลกรัม ในคอนเซ็ปต์หนุมานชาญสมรผู้มีอิทธิฤทธิ์เก่งกล้า รับปีนักษัตร ปีวอก 2559 โดยมี คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ร่วมพิธี พร้อมกับ ท่านอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี เพื่อสืบสานตำนานวันไหว้พระจันทร์ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม 

S&P ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังปรารถนา ขอให้ท่านมี "วาสนา" "อายุยืน" "ร่ำรวย" "สูงส่ง" ด้วย "พรพระจันทร์จากใจ" ในวันไหว้พระจันทร์นี้ค่ะ