S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

S&P เติมรอยยิ้มให้กัน ปี 11 “ปลูกต้นไม้ลดฝุ่นควันให้” กทม.

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ S&P เติมรอยยิ้มให้กัน เพื่อตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยในปีนี้จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ลดฝุ่นควันให้” กทม. โดยมีคุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ คุณประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหารคุณเกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวิทูร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฎิบัติการและบุคคล และคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ได้ทำพิธีมอบต้นพิกุล จำนวน 100 ต้นให้กับคุณจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อมอบให้ 4 เขตในกรุงเทพฯ ได้แก่สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตพระโขนง และสำนักงานเขตบางนา นำไปปลูกบนถนนสุขุมวิท ในวันที่ 4 เมษายน 2561 พร้อมกันนี้ ได้นำทีมผู้บริหารและพนักงานลงมือปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นโครงการที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการร่วมแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้กับสังคม โดยการเข้าไปมีความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐให้มากขึ้น และในปีนี้ได้จัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ลดฝุ่นควันให้ กทม.” เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งการมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางบริษัทฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบความสดชื่น สดใส ไร้มลพิษ ให้กับโลกให้กับสังคมอย่างยั่งยืน