S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

เอส แอนด์ พี จัดอบรมหลักสูตรอาหาร “เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน”


              บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตรอาหาร“เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน” ให้แม่ครัวโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อการจัดทำเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการและอยู่ภายใต้งบประมาณที่จำกัด โดยมี คุณชนัญยา จาดชนบท รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนเอส แอนด์ พี วันที่ 29 เมษายน 2559


              คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้ริเริ่มจัดทำตำราอาหาร “เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน” ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญด้านโภชนาการของเด็กวัยเรียนที่ควรได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน และมีประโยชน์ มีความหลากหลาย ดังนั้นจึงได้พิมพ์ตำราอาหารเพื่อแจกให้กับโรงเรียนต่างๆ โดยมีการจัดมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2558 ตำราอาหาร “เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน”


              ในปีนี้ได้มีการต่อยอดโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดอบรมหลักสูตรอาหาร “เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน” ขึ้น ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การแยกขยะ” และ “การจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหารขนาดใหญ่” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมอย่างแม่ครัวหรือผู้ผลิตอาหารได้ดูแลสุขอนามัยในการประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะก่อนไปสู่ผู้บริโภคและยังเปิดโอกาสให้แม่ครัวได้เข้าครัวทดลองทำเมนูอาหารจากตำราอาหาร  ได้แก่เมนูสปาเก็ตตี้คาโบนาร่า แซนวิชทูน่า และแต่งหน้าเค้กเพื่อนำกลับไปทำให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนได้รับประทานต่อไป